Blogi

Tuulivoimakaava kaatui Ilmajoella !

Share |

Maanantai 7.12.2020 - Juhana Lähdesmäki


Palasin juuri kotiin ehkä tämän valtuustokauden tärkeimmästä kunnanvaltuuston kokouksesta.

Kyseessä oli 17 valtuutetun yhdessä vaatima ylimääräinen kunnanvaltuuston kokous, jossa aiheena olivat kuntalaisaloitteella esitetty 3km suojaetäisyys tuulivoimaloiden ja asuinrakennusten välille Ilmajoen kunnassa ja Tuulivoiman vaiheyleiskaava koko Ilmajoen kunnan alueelle.

Kuntalaisaloitteen oli allekirjoittanut laatijoiden Helena Rahkolan ja Jaana Koivuluoman lisäksi 1627 kuntalaista, lähes 18 % äänioikeutetuista kunnan asukkaista, joka lienee epävirallinen suomen ennätys.

Tuulivoima kaavan laadinnasta on päättänyt kunnanvaltuusto vuonna 2012. Osana kaavoitusta on jo aikaisemmin valmistunut Koskenkorvalle Santavuoren kaavoitus tuulivoima-alueeksi. Santavuoren 17 voimalaa ovat valmistuneet kesällä 2016. Suuri osa kuntalaisista järkyttyi huomatessaan vasta silloin, miten monsterimaisista laitoksista oikein onkaan kysymys.

Kuntalaisaloitteen jätti vuonna 2016 pöydälle Kunnanvaltuusto, silloisen puheenjohtaja Timo Kankaanpään esityksestä.

Tuulivoiman vaiheyleiskaavan jätti vuonna 2016 pöydälle Kunnanhallitus, silloisen puheenjohtaja Timo Tuomikosken esityksestä.

Molemmat asiat ovat odottaneet lähes koko valtuustokauden yli Valtioneuvoston lupaamia ja tilaamia terveysselvityksiä, jotka valmistuivat viime kesänä. Valitettavasti selvitykset eivät kuitenkaan tarjonneet mitään uutta tietoa tuulivoimaloiden kielteisistä terveysvaikutuksista, sillä tutkimus keskittyi vain siihen miten ihmisen keho reagoi infraäänten vaikutukseen. Tutkimuksessa koehenkilöitä altistettiin laboratorio olosuhteissa nauhoitetun infraäänen vaikutukselle 10 sekunnin jaksoissa. Jokainen voi tästä vetää omat johtopäätöksensä, oliko testimenetelmä oikea vai ei. Tuulivoimaloiden lähellä asuvat ihmiset kuitenkin altistuvat vaikutuksille usein vuorokauden ympäri kuukaudesta toiseen. Tutkimuksessa ei myöskään otettu lainkaan kantaa kuuluvan tuulivoimamelun, tärinän, merkityksellisen sykinnän eli amplitudimodulaation, eikä myöskään lapojen aiheuttaman välkevaikutuksen tai lentoestevalojen vilkkumisen terveysvaikutuksiin.

Kuten aikaisemmassa blogissani kirjoitin, tein viime Maanantaina 30.11.2020 Kunnanhallituksessa kolme muutettua päätösesitystä, jotka kaikki hyväksyttiin yllättävän suurella äänienemmistöllä. Täten ne toimivat pohjaesityksinä Kunnanvaltuustolle, poislukien WPD Finlandin esitys Oksivuoren tuulivoimahankkeen edistämisestä, jonka Kunnanhallitus esityksestäni hylkäsi, joten sitä ei esitetty lainkaan valtuustolle.

Tänään Maanantaina 7.12.2020 koitti sitten se suuri päivä, kun Ilmajoen Kunnanvaltuusto kokoontui päättämään niin kuntalaisaloitteen kuin kaavankin kohtalosta.

Käsittelyn alkaessa Kunnanhallituksen puheenjohtaja kyseenalaisti käsittelyjärjestyksen, vaatien että kaava tulee käsitellä ennen kuntalaisaloitetta. Näin sitten tehtiinkin.

Olin pyytänyt jo ennakolta kirjallisesti ensimmäiset puheenvuorot molempiin pykäliin, joten sain käyttää puheenvuoroni ensimmäisenä heti esittelyn jälkeen.

Puheenvuoroni kunnanvaltuustolle 64 §

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat, lehdistö ja yleisö.

Olemme tänään ison asian äärellä. On kulunut yli 8 vuotta siitä, kun valtuusto päätti laatia tuulivoiman vaiheyleiskaavan. Silloin ei useimmilla varmaankaan ollut täsmällistä tietoa, millaisista monsterimaisista rakennelmista oikein on kyse. Olen silloisilta valtuutetuilta kuullut, että esimerkiksi Santavuorelle suunniteltavista voimaloista oli kerrottu niiden tulevan Santavuoren taakse, niin että niitä ei edes näy.

Nyt tiedämme paremmin. Santavuoren 3,3 MW voimalat, joiden napakorkeus on 137m ja pyyhkäisykorkeus noin 200m näkyvät kymmenien kilometrien päähän. Kuuluvasta melusta on tuulen alapuolella raportoitu ainakin 6km etäisyydellä. Sykkivää infraäänipulssia on mitattu selkeänä esimerkiksi Huissilla noin 15 km etäisyydellä voimaloista, paljon kauempanakin tuulen suunnasta riippuen.

Kun tuulivoimaloiden koot ovat edelleen jatkaneet kasvuaan ja nyt suunnitelmissa on jo 10 mW tehoisia, 200m napakorkeuden ja 300m pyyhkäisykorkeuden voimaloita, on tietenkin selvää, että maisemahaitta, välke, melu, infraäänet ja terveysongelmat, nuo kaikki kielteiset vaikutukset koon kasvaessa moninkertaistuvat.

Edellisessä pykälässä käsittelimme suojaetäisyyttä voimaloiden ja asuinrakennusten välillä. Voimme todeta, että Ilmajoki on melko tiheään asuttu kunta ja se on mielestäni erittäin hyvä asia. Ilmajoella ei löydy niin suurta asumatonta aluetta, että sinne voisi turvallisesti, asukkaita häiritsemättä sijoittaa teollisuusluokan tuulivoimaloita. Ilmajoki on viime vuosina saanut nauttia vuosittain väestönkasvusta ja uskon että me kaikki haluamme säilyttää positiivisen muuttoliikkeen Ilmajoelle. Kunta on nyt ostanut merkittäviä maa-alueita Oksimäen alueelta ja on tehnyt kaavoituspäätöksen Saurunmäki-nimisestä uudesta asuinalueesta, joka sijaitsee vain muutamien kilometrien etäisyydellä Oksivuorelle suunnitellusta tuulivoimateollisuusalueesta. Enempää perustelematta on varmasti meille kaikille selvää, että tonttimyynti tuolla alueella ei tulisi onnistumaan, mikäli samaan aikaan viereen rakentuisi tuulivoimaa.

Kuntalaisaloitteen allekirjoittaneet 1627 kuntalaista ja Ei tuulivoimaa Ilmajoelle nettiadressin 783 allekirjoittajaa ovat selkeästi ilmaisseet kuntalaisten mielipiteen, jota meidän luottamushenkilöiden tulee kunniottaa.

Kannatan kunnanhallituksen pohjaesitystä, eli tuulivoiman vaiheyleiskaavan hylkäämistä kokonaisuudessaan.

Kiitos.

Puheenvuoroni jälkeen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ahti Ranto käytti oman puheenvuoronsa, esittäen lopuksi kaavan hyväksymistä jatkovalmisteluun.

Kuultiin paljon puheenvuoroja, joista ilokseni erittäin suuri osa oli kaavan hylkäämisen kannalla. Pidin jonkun lyhyemmän puheenvuoron itsekin.

Viimein pääsimme äänestämään ja olen erittäin iloinen Ilmajoen asukkaiden puolesta, että kunnanvaltuusto äänin 32 - 2 päätti hylätä Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan kokonaan !

Seraavana pykälänä otettiin käsiteltäväksi Kuntalaisaloite 3km suojaetäisyydestä tuulivoimaloiden ja asuinrakennusten välille.

Ensimmäisen puheenvuoron käytti toinen aloitteen laatijoista, Helena Rahkola. Sain oman puheenvuoroni heti hänen jälkeensä, koska kuten kerroin, olin sen kirjallisesti pyytänyt ennakolta.

Puheeni Kunnanvaltuustolle 63 §

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat, lehdistö ja yleisö.

On hienoa, että tämä tärkeä kuntalaisaloite on nyt vihdoinkin kunnanvaltuuston päätettävänä.

Tahdon tässä vielä kiittää Helena Rahkolaa ja Jaana Koivuluomaa, jotka aloitteen ovat laatineet, kaikkia niitä jotka silloin vuonna 2016 vaivojaan säästämättä osallistuivat allekirjoitusten keräämiseen ja tietenkin kaikkia 1627 allekirjoittajaa. Aivan valtavan hieno suoritus, joka lienee edelleenkin epävirallinen suomen ennätys, lähes 18 % äänioikeutetuista kuntalaisista allekirjoitti aloitteen vain muutamassa viikossa. Tämän aloitteen arvoa vielä korostaa se, että kyse ei ollut netissä kerätyistä nimistä, vaan jokainen allekirjoitus on annettu paperilomakkeelle, joten niin kerääjät kuin allekirjoittajatkin ovat oikeasti nähneet allekirjoittamisen niin tärkeäksi, että sen eteen on haluttu nähdä vaivaa.

Kun näin suuri määrä kuntalaisia on tahtonsa ilmaissut, on meidän luottamushenkilöiden mielestäni kunnioitettava kuntalaisten tahtoa.

Koska tuulivoimaloiden teho, korkeus ja lapojen pituus ja sitä myötä melu- , terveys-, maisema- ja välkehaitat ovat tämän kuntalaisaloitteen laatimisen jälkeen edelleen voimakkaasti kasvaneet, olisi mielestäni täysin perusteltua säätää huomattavasti pidempikin, vähintään 5km suojaetäisyys voimaloiden ja asuinrakennusten välille. Esimerkiksi Evijärvellä on päätetty 4 km suojaetäisyydestä. En kuitenkaan sitä tässä esitä, koska haluan kunnioittaa aloitteen laatijoiden suurta työpanosta tässä asiassa.

Kannatan voimakkaasti kuntalaisaloitteen hyväksymistä.

Kiitos.

Tämän jälkeen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ahti Ranto piti tunteikkaan puheenvuoronsa tuulivoiman puolesta ja lopuksi esitti, että kuntalaisaloite tulee hylätä.

Keskustelun aikana kuultiin taas monia puheenvuoroja, joissa hiukan sivuttiin puoluepolitiikkaakin, mutta lopuksi pääsimme taas äänestämään.

Äänestystulos ei ollut aivan samanlainen kuin edellisessä pykälässä, mutta äänten jakautuessa 30 - 5 kuntalaisaloitteen hyväksymisen puolesta, on tulos kuitenkin selkeä: Demokratia on puhunut ja kuntalaisten tahto on tapahtunut.

Tämä tuulivoima-taistelu on vaatinut niin meiltä luottamushenkilöiltä, kunnan viranhaltijoilta kun asiaan perehtyneiltä kuntalaisiltakin paljon voimavaroja. Nyt voimme kaikki huokaista helpotuksesta ja keskittyä muihin asioihin.

Toivon tämän Ilmajoella nyt tehdyn ratkaisun rohkaisemaan myös muita kuntia, kansalaisjärjestöjä, luottamushenkilöitä ja kuntalaisia nousemaan vastarintaan ylikansallisia tuulivoima-yhtiöitä vastaan ja osoittamaan tuuliovoimarakentamiseen alueita niin etäältä asutuksesta, että niistä ei varmasti ole häiriötä asukkaille.

Toivotan jokaiselle lukijalle hyvää joulun odotusta ja Jumalan siunausta tulevaan vuoteen.

PS. Minä olen jo joululahjani saanut, se oli tämä äänestystulos.

Avainsanat: #Tuulivoima , #tuulivoimakaava , #hylättiin , #Kunnanvaltuusto , #Kunnanhallitus , #suojaetäisyys , #päätösesitys , #puhe , #puhevaltuustolle , #äänin , #äänestystulos , #äänestys , #kannatettu ,


Kommentit

8.12.2020 3.46  Jenni Ekoluoma

Tämä antaa voimia taisteluun Kalajoella. Kiitos Teille!

8.12.2020 7.47  Pasi Kauppinen

Porilaisten marssi 🇫🇮 🥇

10.12.2020 18.38  Marika Visakorpi

Onnittelut Juhana menestyneistä esityksistä! Meillä Jyväskylässäkin on nyt meneillään tuulivoimahanke, jossa kaavaillaan juurikin noin lähes 300 metrin korkuisia myllyjä Korpilahden alueelle. Hanke epäilyttää kyllä, mutta YVA selvitysten valmistuttua pystytään sitten paremmin ottamaan asiaan vielä kantaa.

18.5.2021  Normandy

hyvin toimittu? Kaksi myllyä maksaa yhden sairaanhoitajan tai opettajan palkan kiinteistöverojen kautta. Olisiko kuitenkin pitänyt pysähtyä miettimään millä kunta elää?

18.5.2021 14.32  Juhana Lähdesmäki

Vastaukseni käyttäjälle; 18.5.2021 Normandy

Mielestäni teimme erittäin hyvää työtä ja suuren palveluksen Ilmajoen asukkaille, kun emme hyväksyneet tuulivoimarakentamista liian lähelle asutusta. Positiivista oli myös se, että valtuutetut olivat lähes yksimielisiä tästä päätöksestä.

Yhdestä voimalasta voimalaveroa saadaan uutena n. 16-18000 ? vuosittain , mutta täytyy myös huomioida, että kiinteistövero alenee poistojen suhteessa vuosittain.

23.6.2021 8.17  Jaana Vuorenpää

Kiitos tästä kirjoituksesta. Annoit arvokasta tietoa meillekin tänne Ikaalisiin, jonne suunnitellaan kahdelle alueelle teollisen luokan jättivoimalaita. Vatulan pohjavesialueelle jopa 15 kpl 350 metrin ja 14 MW voimaloita ja Tevaniemeen 9 kpl noin 300 metrin ja 8 MW. Lähimmät asumukset sijaitsevat vain kilometrin päässä.

23.6.2021 9.56  Ulla Ylilammi

Tarkistin verotoimistosta Honkajoen v.2020 saamat kiinteistöverotulot ja ne olivat: pienin summa 7656 ? ja suurin 23 247?/ voimala.

23.6.2021 9.57  Juhana Lähdesmäki

Vastaukseni käyttäjälle; 23.6.2021 8:17 Jaana Vuorenpää

Kiitos palautteesta!
Toivon tosiaankin, että kirjoituksistani on apua mahdollisimman monille alueille, joissa tuulivoimaa pyritään rakentamaan liian lähelle asutusta. Ilmajoella saimme asian hoidettua tiiviillä yhteistyöllä yli puoluerajojen. Meitä oli muutamia aktiiveja asiassa. Selkeillä perusteluilla ja pitkäjänteisellä työllä saimme lähes koko valtuuston mukaan.

23.6.2021 10.04  Juhana Lähdesmäki

Vastaukseni käyttäjälle; 23.6.2021 9:56 Ulla Ylilammi

Varmaankin ovat paikkansa pitäviä lukuja. Veron määrähän muodostuu käsittääkseni rakennuskustannusten mukaan, joten mitä suurempi voimala kyseessä, kasvaa voimalaveron määrä samalla kustannusten kasvaessa. Veron määrä laskee vuosittain ikävähennysten myötä.

25.6.2021 17.21  Jaana Vuorenpää, Ikaalinen

Ehdotin Ikaalisten valtuuston puheenjohtajalle, että tulevat katsomaan teidän Santavuoren tuulivoimala-aluetta ja konsultoimaan kokemuksianne niistä. Tänne on juuri saamani tiedon mukaan suunnitteilla neljä eri jättimäistä hanketta ympäri Ikaalisia. Asiaa on salailtu asukkailta.

28.6.2021 11.58  Juhana Lähdesmäki

Vastaukseni käyttäjälle: 25.6.2021 17:21 Jaana Vuorenpää, IkaalinenSantavuoren voimaloita kannattaa kyllä käydä katsomassa, niin saa konkreettisen kuvan kokoluokasta ja mielellään vielä tuulisella säällä, niin pääsee käsitykseen siitä teollisuusmelusta, jota niistä lähtee. Toki voimalat jakavat Ilmajoella mielipiteitäkin, toiset niistä häiriintyvät ja toiset taas eivät kertomansa mukaan niitä huomaakaan. Näin se taitaa olla kaikilla paikkakunnilla.Mutta mielestäni varovaisuusperiaatetta on syytä noudattaa ja voimalat viedä minimissään 5km etäisyydelle asutuksesta, kauemmaskin jos suinkin mahdollista.

13.1.2022 12.41  Lauri Nevanperä

Ilmajoki on siitä jännä paikka että tuulivoimala kilometrien päässä asutuksesta on sietämätön ajatus melun vuoksi, mutta talo kymmeniä kertoja meluavamman valtatien vieressä on normipäivä.

Eipä tässä muuta kuin tsemppiä niille 80% Ilmajokisista jotka eivät äänestäneet tämän puolesta. Tunteeseen perustuvan päätöksenteon vuoksi kunnalta jää nyt ja tulevaisuudessa valtavat verotulot saamatta.

Lestijärvi yli tuplaa verokertymänsä kun sallivat tuulivoiman rakentamisen. Kunnallisveroprosenttia lasketaan 4-5%. Vuosittaista uutta tuloa 2.8 miljoonaa.

Mitä tekee ilmajokinen kuntapäättäjä samaan aikaan? Työntää kätensä yhä syvemmälle kuntalaisten taskuihin

14.1.2022 12.20  Juhana Lähdesmäki

Vastaus käyttäjälle:
13.1.2022 12:41 Lauri Nevanperä

Kiitos mielipiteestäsi.

Tuulivoima jakaa edelleen mielipiteitä ja aiheuttaa monelle voimakkaita tunnereaktioita puolesta tai vastaan.

Liikennemelu ja tuulivoimamelu ovat luonteeltaan täysin eri tyyppisiä, joten niiden häiritsevyys myös on erilaista. Ensinnäkin liikennemelu vaimenee merkittävästi yöajaksi liikenteen määrän vähentyessä. Toiseksi liikennemelu on laadultaan erilaista, ohi suhahtavaa, kun taas tuulivoimamelu on sykkivää, pulssimaista ja pitkäkestoista vuorokauden ajasta riippumatta. Melututkijat ovat havainneet, että esimerkiksi lentokenttien melu häiritsee vähemmän kuin tuulivoimamelu, johtuen juuri melun hetkellisyydestä koneen noustessa tai laskiessa.

Arviosi, että 80% ilmajokisista ei äänestänyt tuulivoima-kaavan kaatamisen puolesta, on spekulaatiota, jota ei meistä kumpikaan pysty vahvistamaan tai kumoamaan. Valtuutetut on valittu demokraattisesti ja yli 94% valtuutetuista äänesti kaavoituksen lopettamisen puolesta. Suurin osa ehdolla olleista vanhoista valtuutetuista saivat kuntalaisilta jatkomandaatin kesän -21 kuntavaaleissa, joten vaikuttaisi mielestäni siltä, että kuntalaiset olivat valtuutettujen toimintaan tyytyväisiä.

Aika näyttää toteutuuko arviosi, että Lestijärvi alentaisi kunnallisveroprosenttiaan 4-5%. Tietojeni mukaan yksikään tuulivoima-kunta ei ole veroäyriään laskenut, vaan ennen tuulivoimarakentamista ongelmissa olleet kunnat ovat rakentamisen jälkeenkin jatkaneet talousongelmien kanssa painimista.

En oikein allekirjoita väitettäsi kuntalaisten taskuilla käymisestä, kovasti yritämme hoitaa kuntataloutta vastuullisesti.

Kunnioittavasti
Juhana Lähdesmäki


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini