Arvostelut

Mitä kanssakulkijat kertovat Juhana Lähdesmäestä elämässä, politiikassa ja päätöksenteossa.

"Juhana on ahkera ja asioihin paneutuva päättäjä, joka on valmis suurempiinkin saappaisiin."

Sari Essayah
Kansanedustaja
pj. KD


Kuva: Sakari Röyskö

”Juhana Lähdesmäki on perusteellinen, tietää mistä puhuu. On terveen arvomaailman mies, periksiantamaton ja jämpti. Sosiaalinen, tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Arvostan luotettavana ystävänä ja uskon hänen saavan myös sinun äänesi kuulluksi.”

Miko Puustelli
Johtava pastori
toiminnanjohtaja
Uurainen/Lahti

"Tunnen Juhanaa pitkältä aikaa työskennellessäni Ilmajoen kunnanjohtajana v 2005 - 2022. Kunnanvaltuutettuna hän perehtyi huolellisesti päätettäviin asioihin ja niiden taustoihin.Jos jokin asia ei asialistalta auennut riittävästi, hän pyysi tavata viranhaltijoita ja haastoi samalla valmistelua reilusti, rehellisesti ja rakentavasti. Juhanan politiikan teossa näkyy yrittäjämäinen ajattelutapa, periksiantamattomuus ja tasapuolisuus. Näiden ominaisuuksien lisäksi hän on oikeudenmukainen eikä pelkää laittaa itseään likoon silloin kun hän kokee sydämessään, että jotakin ihmistä käsitellään epäasiallisesti. Hänellä on rohkeutta ja sydäntä puolustaa pientäkin ihmistä."

Seppo Pirttikoski
Ilmajoki

"Juhanan kanssa olen työskennellyt osakeyhtiön hallituksessa jo useamman vuoden ajan hyvällä yhteistyöllä. Juhana esittää kokouksessa asiansa avoimesti keskustellen erilaisista näkökulmista ja kokemuksista, mikä edesauttaa jouhevaa päätöksentekoa. Vaikeidenkin aiheiden keskellä löydetään yhteinen tahtotila ja suunta, mitä kohti on hyvä jatkaa toimintaa eteenpäin. Juhanalla on arvot ja mielipiteet, joita puolustaa, mutta hän osaa myös kunnioittavasti kuunnella toista osapuolta. Elämänkokemuksen, yrittäjyyden ja kuntapolitiikan kautta Juhana on nähnyt toimintojen ja byrokratian toimivat sekä kehitettävät osa-alueet ja pystyy löytämään ratkaisuja hyvinvoinnin kehittämiseksi.”

Noora Kangastupa
Toimitusjohtaja
Ilmajoen Vuokratalot Oy

"Juhana Lähdesmäellä on pitkä kokemus menestyvänä yrittäjänä. Juhana tietää miten Suomeen saadaan talouskasvua ja uusia työpaikkoja. Hänellä on myös useiden vuosien kokemus päätöksenteosta eri tasoilla. Ääni Juhanalle on myös ääni hyville arvoille"

Peter Östman
1. varapuheenjohtaja
Suomen Kristillisdemokraatit

"Olen paikallisena yrittäjänä jo parin vuosikymmenen ajan tehnyt yhteistyötä Juhana Lähdesmäen kanssa. Hän on aina ollut luotettava kumppani.

Juhana pystyy hallitsemaan isoja kokonaisuuksia, ottaa selvää asioista ja muodostaa mielipiteensä itsenäisesti unohtamatta kristillisiä arvoja."

Raimo Alhoke
Varatuomari