Minulle tärkeät teemat

Minulle tärkeitä teemoja ovat:

 • Perheiden ja avioliittojen hyvinvointi
 • Lasten oikeudet ja hyvinvointi
 • Turvallinen kasvatus ja koulutus
 • Jokainen ihminen on arvokas
 • Arvokas ja turvallinen vanhuus
 • Sanan- ja uskonnonvapaus on luovuttamaton
 • Maahanmuuttopolitiikan kolmas tie: https://www.kd.fi/maahanmuuttopolitiikka
 • SOTE-palvelujen saatavuus lähipalveluina
 • Valtion velkaantumiskierre on katkaistava
 • Byrokratiaa on purettava
 • Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen
 • Työllistämisen esteitä on purettava
 • Yrittäjien sosiaaliturvaa on parannettava
 • Yrittämisen on oltava houkutteleva vaihtoehto palkkatyölle
 • Kokonaisveroastetta on saatava laskettua
 • Turvallinen ja terveellinen asuinympäristö
 • Maaseuden elinvoimaisuuden varmistaminen
 • Liikenneväylien kunnossapito koko maassa

Edellä lueteltuna hyvin pintapuolisesti teemoja, joihin haluan vaikuttamistyössäni keskittyä. Jos haluat tietää enemmän mielipiteistäni, voit ottaa minuun yhteyttä esimerkiksi yhteydenottolomakkeella.

Pyrin vastaamaan yhteydenottoihin käytettävissä olevan ajan mukaan.