Minulle tärkeät teemat

Minulle tärkeitä teemoja ovat:

 • Energiapolitiikka, perusvoiman riittävyys, säätövoiman riittävyys
 • Kotimaisen ruoan tuotannon kannattavuus
 • Huoltovarmuus on turvattava
 • Kriittinen infra on pidettävä kansallisessa omistuksessa
 • Suomalaisesta osaamisesta on pidettävä kiinni
 • Työllistämisen esteitä on purettava
 • Työnteon on aina oltava kannattavampaa kuin tukien varassa eläminen
 • Perheiden ja avioliittojen hyvinvointi
 • Lasten oikeudet ja hyvinvointi
 • Turvallinen kasvatus ja koulutus
 • Jokainen ihminen on arvokas
 • Arvokas ja turvallinen vanhuus
 • Sanan- ja uskonnonvapaus on luovuttamaton
 • Suomen rajat on voitava sulkea tarpeen niin vaatiessa
 • Turvapaikkaprosessissa noudatettava Dublinin sopimusta
 • Pakolais-statuksen saaneita voidaan ottaa kiintiöiden rajoissa leireiltä
 • Työperäisen maahanmuuton prosesseja nopeutettava
 • SOTE-palvelujen saatavuus lähipalveluina
 • Valtion velkaantumiskierre on katkaistava
 • Byrokratiaa on purettava
 • Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen
 • Yrittäjien sosiaaliturvaa on parannettava
 • Yrittämisen on oltava houkutteleva vaihtoehto palkkatyölle
 • Kokonaisveroastetta on saatava laskettua
 • Turvallinen ja terveellinen asuinympäristö
 • Maaseudun elinvoimaisuuden varmistaminen
 • Polttoaineverotuksen keventäminen
 • Autoilun kustannusten alentaminen
 • Liikenneväylien kunnossapito koko maassa

Edellä lueteltuna hyvin pintapuolisesti teemoja, joihin haluan vaikuttamistyössäni keskittyä. Jos haluat tietää enemmän mielipiteistäni, voit ottaa minuun yhteyttä esimerkiksi yhteydenottolomakkeella.

Pyrin vastaamaan yhteydenottoihin käytettävissä olevan ajan mukaan.